"Có hiệu quả với chúng tôi!"

http://www.amazon.com/review/R24PJ3GMWXNGS4/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B002V0ZJ4Y&nodeID=3760901&store=hpc

"Chúng tôi cuối cùng cũng đã thụ thai sau 9 tháng cố gắng và ngay trong tháng ĐẦU TIÊN sử dụng gel bôi trơn hỗ trợ thụ thai Conceive Plus! Có thể là sự trùng hợp, nhưng điều đó rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Con gái chúng tôi giờ đã 12 tuần rồi!"

RunningMomRN