"Có tác dụng"

http://www.amazon.com/review/RR96RIJTFHZ5S/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B002V0ZJ4Y&nodeID=3760901&store=hpc

"Sản phẩm này thật tuyệt vời! Không dính như các loại gel khác. Thật sự là chúng tôi cảm thấy hoàn toàn tự nhiên. Và dĩ nhiên là có tác dụng! Sau khi cố gắng thụ thai trong 8 tháng, chúng tôi mua và sử dụng sản phẩm vào chu kỳ gần nhất và giờ tôi đã mang thai!"

Megan W.